Dluhová spirála

Dluhová spirálaDluhová spirála je také někdy nazývána jako „dluhová past“. Jak už napovídá samotný pojem, je to situace, kdy se dlužník dostává do stavu, že se stále více prohlubuje jeho zadlužení – dluh se zvyšuje. Je to dáno především v případech, kdy jsou původní dluhy spláceny za pomoci dalších nových závazků (úvěrů). Výsledkem pak bývají kumulovaná exekuční řízení, která mohou přejít až v osobní bankrot.