Dlužník

DlužníkDlužníkem je právnická nebo fyzická osob, která má finanční závazek vůči věřiteli. Na základě úvěrové smlouvy je povinností dlužníka splácet svůj dluh řádně a včas. V případě porušení povinnosti se dlužník vystavuje nebezpečí exekuce a také dluhové spirály. Řešením dluhové pasti je osobní bankrot či změna splátkového kalendáře ve prospěch dlužníka. Následný proces oddlužení osob je dlouhodobý proces trvající až 5 let, pakliže je dlužná částka splácena formou splátkového kalendáře.