Exekuce

ExekuceExekuce je proces, jehož cílem je zajištění uspokojení pohledávky věřitele, kterou má vůči dlužníkovi. Jedná se o výkon práva vůči dlužníkovi, kdy může docházet zpravidla k zabavení movitého i nemovitého majetku a k jeho následné dražbě. Cílem exekuce je vymáhání finančních prostředků dlužníka ve prospěch věřitelů. Exekuce se děje až na základě nalézacího řízení, které stanoví případný vykonatelný exekuční titul. V případě dluhů lze exekuci zabránit tzv. oddlužením fyzické osoby. Jedná se vyhlášení osobního bankrotu.