Finanční krize

Finanční krizeFinanční krizi lze popsat jako stav, kdy osoba nemá dostatek finančních prostředků. Finanční krize často vede fyzické osoby k zadlužování. Neschopnost splácet dlužné částky pak ústí v exekuční řízení nebo v nutnost oddlužení fyzické osoby za pomoci osobního bankrotu.