Postup při vyhlášení osobního bankrotu

Vyhlášení osobního bankrotu Brno

Nevíte co vše je potřeba zařídit při snaze o vyhlášení osobního bankrotu? Potřebujete odbornou radu a zkušenosti profesionálů v této oblasti? Jestliže vás téma osobního bankrotu zajímá a je pro vás možností, jak se zbavit jednou pro vždy svých závazků vůči věřitelům, pak pro vás máme několik důležitých informací.

Jestliže se chcete dozvědět obecné info o problematice osobního bankrotu, přečtěte si více na stránce: O osobním bankrotu.

Jak na vyhlášení osobního bankrotu?

Před samotným vyhlášením osobního bankrotu se musíte opravdu uvědomit, zda se vás toto řešení týká a zda jste ve fázi, kdy by se vaše dluhy jen prohlubovaly a není k dispozici žádné adekvátní a vhodné řešení, jak se se situací zadlužování vyrovnat. Vyhlášením osobního bankrotu označíte oficiálně svou osobu za insolvenční, tj. bez jakékoliv schopnosti plnit závazky vůči svým věřitelům na 100%.

Vyhlášení osobního bankrotu - OddluženíPostup vyhlášení osobního bankrotu

  1. Podání návrhu na oddlužení (realizuje dlužník) + insolvenční návrh. Případně může insolvenční návrh v rámci vyhlášení osobního bankrotu podat věřitel. Dlužník pak má 30 dnů na reakci. Žádost o vyhlášení osobního bankrotu musí být podána na speciálním formuláři (dostupný na webu Ministerstva spravedlnosti).
  2. Návrh na oddlužení má tyto náležitosti: označení dlužníka, info o budoucích příjmech dlužníka v budoucích 5 letech, info o příjmech dlužníka v posledních 3 letech, návrh způsobu oddlužení. K tomuto se navíc uvádí v rámci vyhlášení osobního bankrotu také: seznam závazků, majetku.
  3. Následně soud prověřuje a případně schválí žádost o vyhlášení osobního bankrotu. Žádost se podává u krajského soudu příslušného místu bydliště dlužníka.
  4. Na schválení oddlužení navazuje samotné zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a stanovení splátkového kalendáře. Insolvenční řízení je následně zahájeno.
  5. Informujte se na podmínky vyhlášení osobního bankrotu.
Vyhlášení osobního bankrotu