Návrh na vyhlášení osobního bankrotu

Návrh na vyhlášení osobního bankrotuNávrh na vyhlášení osobního bankrotu počíná podáním žádosti u krajského soudu v místě bydliště dlužné osoby. O zahájení insolvenčního řízení můžete požádat písemně tak i elektronicky (mailem, ověřený podpis). Součástí návrhu na oddlužení je přehled příjmů a majetku dlužníka, seznam dlužníkových závazků a pohledávek, souhlas věřitelů, návrh na oddlužení aj.