Osobní bankrot

Osobní bankrot, oddluženíSituace, kdy se osoba dostane do takových dluhů, které není schopna splácet. V tomto případě má dotyčná osoba právo vyhlásit tzv. osobní bankrot, čímž může usilovat o zákonnou možnost oddlužení fyzické osoby. Při vyhlášení osobního bankrotu je dlužník povinen zaplatit dluhy do výše pouhých 30% svých veškerých závazků. Dlužník navíc nebude podléhat exekučnímu procesu a tudíž i úrokům za nesplácení. Pokud chcete vyhlásit osobní bankrot, pak je třeba podat žádost u krajského soudu. Ten rozhoduje o započetí tohoto řízení, jehož výsledkem je vyměření splátkového kalendáře, který je „šetrný“ k osobě dlužníka tak, aby se tato osoba mohla zbavit dluhů.

Pojem „osobní bankrot“ se používá jako laické označení pro oddlužení fyzických osob nepodnikajících. Insolvence

Více o vyhlášení osobního bankrotu.