Osobní bankrot krok za krokem, aneb jak na to?

GFX | oddluzeni-osobni-bankrot.jpgProblematika osobního bankrotu není stále dostatečně průhledná pro běžného člověka. S ohledem na daný stav jsme se rozhodli sestavit pro vás základní manuál, který řeší osobní bankrot krok za krokem. Pokud potřebujete vědět, jak postupovat při vyhlášení osobního bankrotu, pak si přečtěte článek „Osobní bankrot krok za krokem“ nebo nás kontaktujte a my vám poradíme a případně pro vás oddlužení kompletně zajistíme.

 

 

Postup vyřízení osobního bankrotu krok za krokem

1. krok: návrh na podání oddlužení

Návrh na oddlužení fyzické osoby musí být dlužníkem podán na speciálním formuláři dostupném zde. Pro jeho vyplnění je třeba v prvé řadě sestavit seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek, a seznam všech jeho závazků. Návrh sám pak musí obsahovatmimo jiné i údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech a za poslední tři roky, a návrh na samotný způsob provedení oddlužení (buď splátkovým kalendářem, nebo jednorázovým zpeněžením dlužníkova majetku).

2. krok: souhlas soudu s oddlužením

Pokud by se stalo, že soud návrh na oddlužení zamítne, rozhodne současně o konkurzu na dlužníkův majetek. Základní podmínkou pro souhlasné rozhodnutí s oddlužením je poctivý záměr dlužníka s řešením své situace. Své dluhy musí být schopen uhradit alespoň ve výši 30 % (může to být více, ale i méně, pokud s tím budou věřitelé souhlasit).

3. krok: proces oddlužení a povinnosti dlužníka

Při oddlužení splátkovým kalendářem musí dlužník 5 let měsíčně splácet částku, kterou by bylo možné z jeho příjmů srazit při exekuci. V případě, že obdrží jiný, mimořádný příjem (např. dar nebo dědictví), podléhá této povinnosti také. Pro přehled je možné spočítat přibližnou výši splátek pomocí kalkulátoru splátek, který naleznete zde.
V případě, že je dlužník nezaměstnaný, o získání příjmu musí usilovat a nesmí odmítnout žádné nabídnuté zaměstnání. Dále musí předkládat každého půl roku (vždy k 15. lednu a 15. červenci) přehled svých příjmů a žádný z nich nesmí zatajit. Nad jeho činností vykonává po celou dobu dohled insolvenční správce. V neposlední řadě na sebe dlužník nesmí přijímat nové závazky.

4. krok: po skončení oddlužení

Pokud dlužník splní řádně a včas všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá soud na návrh dlužníka usnesení, jímž jej osvobodí od povinnosti splatit zbytek pohledávek zahrnutých do oddlužení i pohledávek těch věřitelů, kteří je do řízení nepřihlásili (i když měli a mohli). Vyškrtnutí ze seznamu dlužníků insolvenčního rejstříku proběhne po pěti letech od skončení řízení.

Pokud vám tento přehled osobního bankrotu krok za krokem nestačil, pak se na nás kdykoliv obraťte, projednáme s vámi možnosti vašeho oddlužení.