Společný návrh manželů na povolení oddlužení (osobní bankrot manželů)

Přestože oficiálně je tento akt nazýván jako „společný návrh manželů na povolené oddlužení“, v běžné mluvě se velmi rychlé ustálil výraz „osobní bankrot manželů“. Z tohoto důvodu jej budeme používat i v našem článku.

Osobní bankrot manželů a NOZ 2014

Osobní bankrot manželůRok 2014 přinesl zásadní změnu v problematice oddlužení. Nově mohou manželé žádat o povolení oddlužení společným návrhem, tj. vyhlásit tzv. osobní bankrot manželů. Do minulého roku takto musel činit každý samostatně navíc s písemným souhlasem druhého manžela. Díky této změně se vyhlášení osobního bankrotu manželů velmi zjednodušilo.

Návrh na vyhlášení osobního bankrotu manželů se v zásadě neliší od návrhu podávaného jedinou fyzickou osobou. Výjimkou je však prohlášení manželů, ve kterém musí výslovně uvést, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení fyzických osob zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. K tomuto prohlášení musí být připojeny úředně ověřené podpisy obou manželů.

Manželé mají po dobu trvání řízení a trvání účinku oddlužení postavení nerozlučných společníků. Považují se tak za jediného dlužníka.  Výhodou tohoto společného postupu je větší šance na schválení osobního bankrotu manželů. Finanční obnos, který je možno použít na měsíční splátku, se vypočítá z příjmů každého manžela samostatně. Součet těchto dvou hodnot poté udává maximální možnou měsíční splátku, která bude po manželích požadována. Tímto způsobem se tak zvýší rozhodné příjmy pro povolení oddlužení manželů. Další nespornou výhodou je snížená výše odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce.

Pomůžeme vám zařídit osobní bankrot manželů

Společný návrh manželů na povolení oddluženíPokud jste v dluhové pasti a uvažujete o vyhlášení osobního bankrotu manželů, pak využijte našich odborných znalostí a zkušeností.

Máme za sebou desítky úspěšně vyřešených případů oddlužení, resp. vyhlášení osobního bankrotu. Pomohli jsme řadě našich klientů dosáhnout velmi rychlého oddlužení za podmínek, které jsou pro ně akceptovatelné a dávají jim vidinu kompletního bezproblémového oddlužení, které je zbaví jednou pro vždy veškerých dluhu, bezesných nocí i stresu.
Přijďte k nám na bezplatnou konzultační schůzku, kde vás informujeme o podmínkách osobního bankrotu a nastíníme možnosti řešení osobního bankrotu manželů.