Platební neschopnost

Platební neschopnostPlatební neschopností označujeme stav, kdy dlužník není schopen uhradit smluvené dlužné částky věřiteli. Platební neschopnost vyplývá ze špatné finanční situace věřitele a jejím řešením je snaha o oddlužení osob, případně vyhlášení osobního bankrotu fyzické osoby.