Podmínky osobního bankrotu

Podmínky vyhlášení osobního bankrotuHledáte informace o podmínkách osobního bankrotu a jeho vyhlášení? Potřebujete konkrétní přehled podmínek, které se s problematikou oddlužení fyzických osob za pomoci osobního bankrotu váží? Pomůže vám náš článek, který se detailně zaměřuje na přehled podmínek osobního bankrotu.

Navštivte stránku s informacemi o tom, jak provést vyhlášení osobního bankrotu.

Osobní bankrot a podmínky pro jeho uplatnění

  1. Dlužící fyzická osoba nedokáže dostatečně plnit své závazky.
  2. Dlužící fyzická osoba neuhradila více jak 30 dní (po splatnosti) své peněžní závazky.
  3. Dlužící fyzická osoba má minimálně 2 a více věřitelů.

V případě, že dlužíte pouze jednomu věřiteli, pak jsou podmínky osobního bankrotu takové, že v tomto případě ho nelze uplatnit, resp. zpravidla se jedná o řešení ve formě exekuce. Podmínky osobního bankrotu tedy stanovují pro návrh na oddlužení nutnost splnění všech výše uvedených podmínek, nikoliv jen některých.

Podmínky vyhlášení osobního bankrotu pro dlužníkyPodmínky osobního bankrotu také řeší situace, kdy je povolení na oddlužení insolvenčním soudem nepovoleno.

  • Dlužník nedokáže splatit závazky vůči nezajištěným věřitelům do výše alespoň 30% celkového dluhu.
  • Nedůvěryhodnost dlužníka a prokázaný nepoctivý záměr (opakované oddlužování apod.).

Podmínky vyhlášení osobního bankrotuPodmínky vyhlášení osobního bankrotu stanovují také informační povinnost, kdy je o výsledku insolvenčního řízení uvědomen věřitelský výbor, insolvenční správce, dlužník a osoba, která návrh na oddlužení podala.

Poradíme vám, jak řešit osobní bankrot.