Splátkový kalendář

Splátkový kalendářPojmem „splátkový kalendář“ je nazývám dlouhodobý platební plán pro dlužníky. Tento harmonogram stanovuje, jakou částku a v jakém termínu musí dlužník uhradit věřiteli. Splátkový kalendář je ustanoven i v případě vyhlášení osobního bankrotu. Splátkový kalendář je vzájemnou dohodou věřitele a dlužníka na podmínkách pravidelného splácení dluhu, kalendář je zanesen do úvěrové smlouvy. Pokud dlužník neplatí včas a řádně, pak se vystavuje riziku úroku z prodlení.