Úpadek

ÚpadekÚpadek neboli platební neschopnost je stav, kdy má dlužná osoba závazky vůči alespoň 2 věřitelům, její dluhy jsou více jak 1 měsíc po splatnosti a především je patrné, že dlužník nebude v budoucnu schopen své závazky plnit. Způsob řešení úpadku je nazýván osobním bankrotem (u fyzických osob nepodnikajících).