Zadlužení

Zadlužení

Jedná se o finanční stav, kdy dlužná strana má závazky vůči věřiteli či věřitelům. Zadlužení se prohlubuje v momentě, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy. Jednou z možností řešení oddlužení, je vyhlášení osobního bankrotu.